SmallRevolution

Et plastik fantastisk digitalt brand refresh

Digital Brand Experience
Visuel identitet

SmallRevolution er eksperter i cirkulær plastproduktion. De producerer selv produkter af genanvendelig plast, og de hjælper andre med at designe cirkulære plastproduktioner, hvor det samme plastikmateriale indsamles og bruges igen og igen.

Plastik kan genbruges op til 7 gange, så SmallRevolution er en nøgleaktør i den grønne omstilling.

Men det er svært at formidle det, som de gør til andre, så de køber ind på det.

Vi udarbejdede ny digital oplevelse centreret om en eCommerce hjemmeside, der skal give potentiale kunder - både privat og erhverv - lysten til og troen på, at SmallRevolution cirkulære løsninger er det rette for dem.

Udfordringen som skulle løses var det dynamiske samspil mellem at tilgodese det for nuværende største kundesegment - private - samtidigt med, at der blev gjort kur til det hurtigst voksende kundesegment - virksomheder - uden at gå på kompromis med æstetikken.

Oscar Haumann
Medstifter og Partner

Kontakt Oscar, hvis du vil lære mere, om hvordan vi hjalp SmallRevolution, og hvordan vi kan hjælpe jer.

oscar@helloabel.com
+45 53 25 67 69